Privacy Policy

Dit is de website van SterGroep

Ons Postadres is Postbus 138, 5360 AC Grave
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 41086393
Ons B.T.W.-nummer is NL806025608B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
  • om uw voorkeuren te registreren
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren
  • om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen, van informatie die wij op onze site ontvangen.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
  • Per email: info@stergroep.nl
  • Per telefoon: 0486-474701
  • Per brief: Postbus 138, 5360 AC Grave

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u heeft aangevraagd op het door u vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de reservering / informatieaanvraag die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren/wijzigen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het hierboven vermelde adres.